Modificari in inregistrarea sediul social al societatilor comerciale la Registrul Comertului

MODIFICARI CU PRIVIRE LA INREGISTRAREA SEDIUL SOCIAL IN CADRUL ORCTB

Sediul social

In cadrul Legii 31/1990 s-a modificat, printre altele, art. 17 alin. unde se fac precizari cu privire la inregistrarea sediului social al unei societati comerciale.

La inmatricularea societatilor comerciale si la schimbarea sediului social se vor prezenta la sediul oficiului registrului comertului urmatoarele documente:

Actul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social.

Un certificat emis de organul fiscal, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz.

In cazul in care din certificatul emis de organul fiscal rezulta ca sunt deja inregistrate alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, este nevoie de o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, din care sa rezulte ca la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

In completarea acestor documente va exista Avizul/Acordul Asociatiei de Proprietari/Locatari conform Legii nr. 230/2007, reprezentata de catre Presedintele sau Administratorul Asociatiei si acceptul proprietarilor/titularilor de contracte de inchiriere din locuintele invecinate, (vecinul din stanga, dreapta, sus, jos), care vor fi direct afectati de activitatile desfasurate.

Toate cele bune,
av. Cristina Niculescu