Asistenta juridica pentru activitatea curenta

Asistenta juridica pentru activitatea curenta a clientilor reprezinta:

- consultanta comerciala cat si fiscala acordata clientului la infiintarea societatii cat si pe parcursul activitatii acesteia – mentiuni – modificari ale actului constitutiv intervenite in activitatea curenta a clientului (infiintarea cat si radierea sediilor secundare; majorea cat si reducerea capitalului social; numirea, retragerea, revocarea, prelungirea sau incetarea mandatului consiliului de administratie, directori, cenzori, auditori; fuziuni; divizari; dizolvari; etc.)

- asigurarea indeplinirii formelor de opozabilitate fata de terti si respectarea prevederilor legale in vigoare pentru desfasurarea adunarilor generale a asociatilor/actionarilor sau ale consiliului de administratie/cenzori;

- indrumarea si obtinerea avizelor, permisiilor, autorizatiilor, aprobarilor necesare in vederea desfasurarii activitatii clientilor in conditiile stabilite de lege;

- asistenta juridica, fiscala, economica oferita clientilor, in rezolvarea problemelor de orice natura ivite in cadrul activitatii societatii sale;

- asistenta la negocierea si incheierea contractelor comerciale, urmarirea derularii contractelor, a respectarii clauzelor de catre partile contractante;

- consultanta in dreptul muncii, intocmirea contractelor colective/individuale de munca, mediere;