Dreptul proprietatii

Asistenta acordata clientilor in domeniul imobiliar, verificarea actelor de proprietate, servicii de redactare a documentelor in vederea finalizarii tranzactiilor.

- societatea noastra asigura asistenta in rezolvarea problemelor legate de dobandirea si exercitarea dreptului de proprietate si/sau de folosinta a terenurilor si imobilelor;
- asistenta si reprezentarea in fata institutiilor competente pentru obtinerea de acte de proprietate si orice alte documente referitoare la situatia juridica a terenurilor si imobilelor;
- asistenta si reprezentarea in fata autoritatilor competente pentru obtinerea certificatelor si autorizatiilor necesare constructiei imobilelor;
- redactarea de opinii legale cu privire la problemele ce apar in legatura cu dreptul de proprietate sau de folosinta a terenurilor si imobilelor;
- reprezentarea in fata instantelor de fond, apel si recurs si a oricaror alte autoritati competente in vederea obtinerii titlurilor de proprietate asupra terenurilor si imobilelor;
- reprezentarea in fata instantelor de fond, recurs si supreme in cazul revendicarii imobiliare si efectuarea procedurilor de restituire;
- efectuarea procedurilor legale necesare intabularii titlurilor de proprietate si a oricaror alte inregistrare necesare;
- reprezentarea in fata instantelor de fond, recurs si supreme in cazul litigiilor dintre beneficiarii constructiilor si constructor.