Dreptul societatilor comerciale

Cabinetul nostru ofera clientilor servicii in dreptului societatilor comerciale pentru toate formele juridice de societati, indiferent de obiectul lor de activitate:

- servicii de infiintare a societati comerciale, servicii complete în vederea modificariilor si/sau completariilor actelor constitutive ale unei societati;
- asistenta acordata cu privire la raspunderea administratorilor/cenzorilor;
- intocmirea adunari generale a asociatilor/actionarilor - procedura de organizare, asistare;
- asigurarea indeplinirii formelor de opozabilitate fata de terti si respectarea prevederilor legale in vigoare pentru desfasurarea adunarilor generale a asociatilor/actionarilor sau ale consiliului de administratie/cenzori;
- redactarea deciziilor organelor statutare ale societatilor comerciale;
- intocmirea documentelor privind majorarea sau reducerea de capital social;
- asistenta oferita la incheierea conventiilor intre asociati/actionari;
- consultanta si servicii cu privire la fuzionari si divizari de societati;
- consultanta si servicii cu privire la lichidari, dizolvari si radieri de societati;
- asiatenta oferita cu privire la infiintarea sau radierea sucursallor, filialelor, punctelor de lucru, reprezentantelor;
- asistenta in obtinerea autorizatiilor de functionare pentru punctele de lucru, sucursale, filiale;
- consultanta permanenta privind întreaga activitate juridica a unei societati - (pe baza de abonament);
- depunerea situatiilor financiare anuale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Termenul estimat pentru infiintarea sau modificarea actului constitutiv al unei societati comerciale este de 3 zile lucratoare.
Cabinetul de avocatura ofera servicii complete cu privire la toate actele si documentele eliberate de ONRC-ORCTB necesare clientilor in vederea obtinerii unor imprumuturi bancare, pentru administratiile financiare, judecatorii, tribunal, notariat, etc.