Contabilitate si Audit Financiar

Contabilitate

Calitatea de membru a C.E.C.C.A.R. da posibilitatea SC Profit-Cont Vital SRL de a furniza urmatoarele servicii:

 • contabilitate financiara si de gestiune
 • intocmire de rapoarte financiare
 • intocmirea bilantului, a declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale
 • intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 • analiza rapoartelor contabile
 • servicii salarizare
 • consultanta financiara
 • consultanta privind sistemul impozitelor si taxelor
 • consultanta privind initierea in afaceri
 • asistenta in relatiile cu autoritatile fiscale
 • cenzorat

Audit Financiar

Responsabilitatea ce ii revine societatii noastre, prin calitatea de membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, se oglindeste in serviciile de audit pe care SC Profit-Cont Vital SRL le pune la dispozitie partenerilor sai:

 • retratarea conturilor contabile
 • prezentarea situatiei economice a situatiei dvs., cash-flow, situatia contului de profit si pierdere
 • audit contractual
 • audit intern
 • pregatire profesionala de specalitate in domeniul I.A.S.
 • consultanta in domeniul auditului financiar sau al contabilitatii in sistemul international de contabilitate
 • profesionalism, responsabilitate si confidentialitate