Obtinere fonduri europene

Obtinere fonduri europene

Consultanta fonduri structurale europene
Cabinetul nostru de avocatura va ofera solutii complete la elaborarea proiectelor pentru finantare din fondurile structurale europene prin realizarea documentatiei necesare si asistenta pe durata intregului proces de finantare si implementare a proiectului.

Documentatia presupune realizarea studiului de fezabilitate, a planului de afaceri, a cererii de finantare, a strategiei de marketing, a intocmirii dosarelor de achizitie si licitatie, si a dosarelor de cerere de plata, asistenta tehnica pe durata implementarii proiectului, asistenta tehnica dupa implementarea si finalizarea proiectului, expertize contabile, audit, realizarea si modelarea previziunilor financiare si pregatirea documentelor anexate in forma solicitata de finantator.

Fonduri Structurale – Programe Operationale

- Programul Operational Regional (POR)
- Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
- Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
- Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu)
- Programul Operational Sectorial de Transport (POS Transport)
- Programul Operational pentru Pescuit (PO Pescuit)
- Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
- Programul Operational de Asistenta Tehnica (POAT)
- Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR)

Achizitii publice

- Identificarea achizitiilor publice oportune din SEAP conform domeniilor de interes ale societatii comerciale
- Asistenta juridica pentru participarea societatilor comerciale la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- Obtinerea documentatiilor de atribuire;
- Redactarea solicitarilor de clarificari si redactarea termenilor comerciali-juridici ai ofertei;
- Participarea la sedintele de deschidere a ofertelor;
- Asistenta juridica pe parcursul derularii contractelor de achizitie publica;
- Formularea contestatiilor in conformitate cu legislatia achizitiilor publice.
- Consultanta juridica pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de catre autoritatile contractante;
- Redactarea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia europeana
- Redactarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire
- verificarea eligibilitatii ofertantilor
- Evaluarea ofertelor din punct de vedere comercial-juridic
- Incheierea si executarea contractelor de achizitie publica.
- Consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor comerciale.